นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบนมกล่องให้กับประชาชนและเด็ก ๆ ในชุมชนซอยหมอเหล็ง : (ชมคลิป)

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบนมกล่องให้กับประชาชนและเด็ก ๆ ในชุมชนซอยหมอเหล็ง :

 

 

๒ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ชุมชนซอยหมอเหล็ง ถ.ราชปรารภ เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังจากการมอบนมกล่องให้กับประชาชน และเด็ก ๆ ในชุมชนซอยหมอเหล็ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยได้กล่าวถึงโครงการนมโรงเรียน ซึ่ง นายชวน หลีกภัย เมื่อครั้งดำรงตำเเหน่งนายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๓๕ ได้ริเริ่มขึ้น เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งมีน้ำหนัก และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยรักการดื่มนม โดยให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

และต่อมาเมื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้เด็กนักเรียนดื่มนมจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จนกระทั่งถึงปัจจุบันโครงการดังกล่าวก็ยังคงดำเนินอยู่ สำหรับชุมชนซอยหมอเหล็งนี้ นายชวน หลีกภัย ได้พักอาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และเมื่อชุมชนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอยู่เสมอ และในวันนี้ทางชุมชนได้จัดกิจกรรมแจกของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน จึงได้นำนมกล่องมาแจกจ่ายให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชนได้ดื่มในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนจึงไม่ได้ดื่มนม ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และเสริมศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านสมอง ตลอดจนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป

Related posts