**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**

**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๕๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อ ส.ส. จำนวน ๒๑๐ รายชื่อ ต่อนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ได้เชิญชวน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ให้ร่วมลงนามแต่ยังไม่ได้รับคำตอบทำให้รายชื่อที่ได้ทั้งหมดยังไม่ถึง ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ จึงขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาที่ยังไม่ได้ลงนาม ร่วมลงนามเพื่อให้สามารถเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้อย่างทันท่วงทีต่อปัญหาของประชาชน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

Related posts