สมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงทานวัดเจดีย์หอย แจกอาหาร น้ำดื่ม ผู้มาลงทะเบียนรับการเยียวยา :

สมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงทานวัดเจดีย์หอย แจกอาหาร น้ำดื่ม ผู้มาลงทะเบียนรับการเยียวยา :

เมื่อวันที่ 15 พค.63 ที่ กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิฯเพื่อสังคมไทย สมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย นำโดย เชฟทองเลี่ยม นายกสมาคมฯ ร่วมกับโรงทานวัดเจดีย์หอย ทำอาหารข้าวกล่องมาแจก จำนวน 5,000 กล่อง ,น้ำมะนาว 600 ขวด , หน้ากาก 1,000 ชิ้น จากวิทยาลัย สารพัดช่างพระนคร โดย ผอ.เบญจวรรณ ในครั้งนี้มีคณะเชฟ สมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย พร้อมกับบริษัทที่ร่วมสนับสนุน มาช่วยแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่มาติดต่อการลงทะเบียน เพื่อช่วยบรรเทาความหิว จากผลกระทบโควิด 19

Related posts