กระบี่-เกาะห้อง อุทยานธารโบกขรณี พร้อมรับนักท่องเที่ยวทันทีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสรรพ และความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน (ชมคลิป)

กระบี่-เกาะห้อง อุทยานธารโบกขรณี พร้อมรับนักท่องเที่ยวทันทีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสรรพ และความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน

 

 

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เดินทางไปยังเกาะห้อง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเหลาบิเละ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เพื่อตรวจดูความพร้อมการเตรียมการรับนักท่องเที่ยวหลังจากในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา ได้งดรับนักท่องเที่ยวธรรมให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเอง และเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างดี ทำให้เกาะและชายหาดมีความงดงามอย่างมาก ส่วนในทะเลมีปลาสวยงามหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง มีปลาฉลามหูดำเข้ามาในพื้นที่

พร้อมย้ำเตือนในสิ่งที่เตรียมความพร้อมคือเรื่องของการบริหารจัดการ การจัดระบบระเบียบของนักท่องเที่ยวในการเดินทางขึ้นเกาะ การลงเล่นน้ำ และการขึ้นจากน้ำที่จะต้องมีการกำหนดเส้นทาง การสวมหน้ากากอนามัย การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งไข้เลือดออกที่อาจระบาดได้เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธ์ยุง ที่เกิดจากถังเก็บน้ำไม่มีฝาปิด หรือแอ่งน้ำจากฝนตก ที่จะต้องตรวจสอบป้องกันควบคู่กันไปด้วย

เพื่อให้พื้นที่นี้มีความปลอดภัยมีการพัฒนา ให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน ล่าสุด ทางอุทยานฯ ได้เตรียมจัดทำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่มีความสะดวก มีจุดชุมวิว และปรับปรุงเส้นทาง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีความเปราะบางเช่นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความสวยงามของธรรมชาติ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกาศการเป็น Krabi Goes Green อย่างแท้จริง


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะห้อง หลังจากที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้ ผู้ที่เข้ามาจะต้องปฏิบัติตัวด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำลาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎกติกาที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีกำหนด คือให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ 100 % หลังจากในช่วงก่อนนี้ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารมารับประทาน แทนกล่องหรือห่อ ที่เป็นขยะ สำเร็จมาแล้ว และในการมาครั้งนี้ทำให้มีความมั่นใจว่า เกาะห้องจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts