โรตารี่หนองแขม ลงพื้นทีแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างเสริม นโยบายด้านอนามัยชุมชน :

โรตารี่หนองแขม ลงพื้นทีแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างเสริม นโยบายด้านอนามัยชุมชน :

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียมมัธยมวัดหนองแขม สหราษฏร์บำรุง สโมสรโรตารีหนองแขม โดยการนำ นย.นักคิด ด้วยใจ พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารี่หนองแขม สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหนองแขม และRCC.หนองแขม ได้ร่วมกันส่งมอบหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ จากทางภาค 3350 โรตารีสากล ให้กับประชาชน จำนวน 300 คน ที่อยู่ในชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตหนองแขม ซึ่งการส่งมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ส่งเสริมด้านสุขอนามัย ในการป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้


ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรตารี่หนองแขมได้ให้การสนับสนุน อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ด้านการดูแลผู้ป่วย ชุดปัองกันส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาล และส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในชุมชน พื้นที่ หนองแขมมาอย่างต่อเนื่อง

#ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ รายงาน

Related posts