ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมดูแลชุมชน!! ในกิจกรรม “บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด19 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมดูแลชุมชน!! ในกิจกรรม “บ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด19 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

 

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด19 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดชิโนรสาราม วรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมี คุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

โดยเป็นแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในชุมชนรอบวัด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน​ เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จ​รูป ปลากระป๋อง​ น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง ไข่ไก่ โดยมอบให้กับชุมชนวัดครุฑ​ จำนวน 540 ครัวเรือน โดยมีการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับแจกฯ ให้สวมหน้ากากอนามัย และจัดแถวโดยเว้นระยะห่าง 1.50 เมตร ต่อคน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในวัด ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ว่าสะอาดปลอดเชื้อ เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Related posts