ชิโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) มีน้ำใจมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โควิด-19 :

ชิโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) มีน้ำใจมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โควิด-19 :

ชยันต์ เต็มเปี่ยม ปฎิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี จตุพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ และ เจตนาพร นิลนนท์ ผู้อำนวยการ  รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากชิโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) เพื่อใช้ในการประกอบอาหารแก่เด็กและเยาวชนเครือข่ายมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนจังหวัดปทุมธานีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เร็วๆ นี้

Related posts