ประธานชวน ตรวจความพร้อมห้องประชุมพระสุริยัน :

ประธานชวน ตรวจความพร้อมห้องประชุมพระสุริยัน :

๒๕ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๕.๑๐ น. ณ ห้องประชุมพระสุริยัน ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงาน และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมตรวจความเรียบร้อยของห้องประชุมพระสุริยัน ห้องทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรบริเวณหลังบัลลังก์ และการจัดห้องอาหารสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓

Related posts