ฉะเชิงเทรา – ปลัดอำเภอแปลงยาวเปิดโครงการลดก๊าซเรือนกะจกและมอบเงินสินเชื่อฉุกเฉินแก่เกษตรกร

ฉะเชิงเทรา – ปลัดอำเภอแปลงยาวเปิดโครงการลดก๊าซเรือนกะจกและมอบเงินสินเชื่อฉุกเฉินแก่เกษตรกร

 


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายประคอง ก๊วยเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง ใด้รับมอบหมายจาก นอภ. แปลงยาวเป็นประธานเปิดโครงการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มอบเงินสินเชื่อฉุกเฉินและมาตรการเยียวยาเกษตรกร ลูกจ้าง และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ ผจก.ธกส.สาขาแปลงยาว เจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาแปลงยาว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแปลงยาว ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา


ทั้งนี้ปลัดอำเภอให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และสถานการณ์ของโรคตลอดจนเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากาอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ เพื่ป้องกันโรคโควิด 19 และให้ดูแลรักษาความสะอาบริเวณที่พักอาศัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกและนโยบาย 3 เก็บด้วย

ชวลิต ด้วงเงิน/ฉะเชิงเทรา

Related posts