ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.จอส.) พระราชทาน ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่จังหวัดมุกดาหาร (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.จอส.) พระราชทาน ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่จังหวัดมุกดาหาร

 

ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ “ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19” จังหวัดมุกดาหาร ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินี ได้ทรงพระราชทานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ แก่ประชาชนที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ฟาร์มตัวอย่างตามแนว พระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พล.ต.สมบัติ ธัญญะวัน ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.จอส.) พระราชทาน , นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ปรึกษาและคณะทำงานฝ่ายอำนวยการฯ , ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,

นางเอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ในฐานะเลขานุการที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และผู้แทนสถาปนิกตาม โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนว พระราชดำริฯ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล

โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , นายบุญเรือง เมฆฉิม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร , พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร , พ.อ. พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จว.มุกดาหาร , นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ จ่าจังหวัดมุกดาหาร , นายพูนศักดิ์ จำปา ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านดอนม่วงพัฒนา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 อยู่ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บนพื้นที่ 181 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา

โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีรายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการนำความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อจะได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ไว้บริโภคเองในครอบครัว ชุมชุนอย่างถาวร และยั่งยืน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปแจกจ่ายหรือจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่าง มีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงาน แก่ประชาชน

ซึ่งฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ได้มีการดำเนินการในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพื้นที่ 100 ไร่ มีการปลูกพืชเสริมป่าเติม เช่น หวาย ไผ่ ผักหวาน หมากเหม้า การปลูกไม้ผล ส้มโอ 3 ไร่ กล้วย 4 ไร่ ชมพู่ 5 ไร่ มะม่วง 20 ไร่ พืชผักผสมผสาน 4 ไร่ นาข้าว 4 ไร่ กิจกรรมปศุสัตว์ เลี้ยงหมูป่า โค ไก่พันธุ์พื้นเมือง ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ขุดบ่อเลี้ยงปลา พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง เพื่อเป็นสถานที่สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่กลับภูมิลำเนา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านการคัดเลือกในฟาร์มตัวอย่าง จำนวน 33 คน

ทั้งนี้ ฟาร์มตัวอย่างตามแนว พระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดทำฟาร์มตัวอย่างเริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549

***********************************************
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts