กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ :

กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ :

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบเงิน คนละ 100.-บาท ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ

Related posts