สุโขทัย-เมืองผาสุกSukhothai Happiness City

สุโขทัย-เมืองผาสุกSukhothai Happiness City

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการ “สุโขทัยเมืองผาสุก” (Sukhothai Happiness City) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ และ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้ ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ โดยมีครัวเรือนเป้าหมายดังนี้

1. นางจงกล เบ็ญจขันท์ บ้านเลขที่ 59/4 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
2. นางพยุง คำพุ่ม บ้านเลขที่ 367 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเป้าหมายในด้านต่างๆ เช่นความต้องการด้านอาชีพของครัวเรือน สิ่งของที่จำเป็นต่างๆในการดำรงชีพของครัวเรือน

และแนวทางการสร้างความยั่งยืนเรื่องรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย “ประชาชนคนสุโขทัยที่ประสบปัญหาสังคม จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

พร้อมนี้ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกผักจากวัดสู่ชุมชน และมอบกล้าผักแก่ประชาชนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม ณ วัดบ้านใหม่สุขเกษม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Related posts