ภูเก็ต – ต้อนรับ ผวจ. พร้อมแสดงความยินดี :

ภูเก็ต – ต้อนรับ ผวจ. พร้อมแสดงความยินดี :

(20 มิ.ย. 2563) ดร.ประเสริฐ บุญมา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ ,  นายนพัท เพชรโชติ (ทวีพันธ์ฟาร์ม), นายอัครเดช (โกยุกต์) ผลแก้ว (อดีตที่ปรึกษา รมต.ฯ) , นายกรธวัฒน์ (ตุลาธนโปรโมชั่น), นายชัชวาล (ชัช) พรมอินทร์, นายพรอนันต์ พันธุ์เชื้อ บก.ชัยภูมินิวส์ทีวี และ นายชูเกียรติ ครรชิตะวาณิช บรรณาธิการ นสพ.อาณาจักรนิวส์ ฯลฯ นำกระเช้าแสดงความยินดี เข้าเยี่ยม นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนใหม่ ณ จวน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 

Related posts