ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล :

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล :

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

 

 

Related posts