ผบ.ทบ.ระบุนโยบายดันทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบสร้างแรงจูงใจให้คนอยากเป็นทหาร ส่วนการสอบนักเรียน ตรียมทหาร(ทบ.) ให้ดูแลต่อเนื่อง พร้อมย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึก Lightning Forge 2020

ผบ.ทบ.ระบุนโยบายดันทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบสร้างแรงจูงใจให้คนอยากเป็นทหาร ส่วนการสอบนักเรียน ตรียมทหาร(ทบ.) ให้ดูแลต่อเนื่อง พร้อมย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึก Lightning Forge 2020

 

 


ที่กองบัญชาการกองทัพบก วันนี้ (29 มิ.ย.63) พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประชุมติดตามการทำงานในภาพรวมของกองทัพบก โดยได้ระบุถึง การสอบภาควิชาการของนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.63 พร้อมขอบคุณทุกกองทัพภาคที่จัดการสอบได้อย่างเรียบร้อยในทุกสนามสอบตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ซึ่งผู้ปกครองและผู้เข้าสอบเกิดความประทับใจในการดูแลอำนวยความสะดวกของกองทัพบก ได้กำชับให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเตรียมการสอบในลำดับต่อไป ทั้งการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะเรื่องสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นทหาร รวมถึงกำลังพลที่ประจำการอยู่ จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพราะมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการทำงาน

สำหรับการส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสม Lightning Forge 2020 ที่รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 9 – 18 ก.ค.63 โดยมีกำลังพลหลักจัดจากกองทัพภาคที่ 2 (กองพลทหารราบที่ 3) และมีกำหนดเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 1 ก.ค.63 นี้นั้น ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ประสานและอำนวยการให้การเข้าร่วมการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งมุ่งหวังให้กำลังพลที่มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกได้นำประสบการณ์ กลับมาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในงานที่ต้องปฏิบัติต่อไป

การประชุมในวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เล่าถึงการไปเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบกอย่างไม่เป็นทางการในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนนายสิบทหารบกซึ่งมาจากทหารกองประจำการ ที่ได้โควตาหลักสูตรส่งทหารอากาศเป็นรุ่นแรก ได้เห็นถึงความภาคภูมิใจของน้องๆ ที่ได้รับโอกาสจากกองทัพบก ทุกคนมีจิตใจที่พร้อมในการเป็นทหาร พร้อมทำงานรับใช้ชาติ ส่วนใหญ่มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการเข้าใจในพื้นฐานของกำลังพลประเภทนี้ เพราะจะต้องปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบกต่อไป

โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนย์การทหารราบ และผู้บังคับหน่วย ได้พิจารณาปรับหลักสูตรการเรียน การฝึกในลักษณะการต่อยอดพื้นฐานความชำนาญทางทหารให้กับนักเรียนนายสิบที่มีจุดกำเนิดมาจากทหารกองประจำการให้เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังประเมินว่านโยบายการให้โอกาสกับทหารกองประจำการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพนั้น เป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะช่วยสร้างแรงจูงใจและสร้างเส้นทางการรับราชการให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการได้อย่างชัดเจน

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองประจำการซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการไปแก้ไขหมายเรียกนั้น ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสัสดีประจำพื้นที่ อำนวยความสะดวกและดำเนินการทั้งปวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการเชิญชวนให้สมัครเป็นทหาร


………………………….
29 มิถุนายน 2563

Related posts