สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี 2563

สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปี 2563

 


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น – 15:00 น สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย โดยท่านนายกทศพล หิมพานต์ และคณะกรรมการบริหารจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ณ วัดใหม่ผดุงเขต อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อแถลงการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสมาคมให้สมาชิกได้รับทราบ ครั้งนี้มีนักร้องลูกทุ่ง มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ที่สำคัญต้องขอขอบคุณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อ๊อด โฟร์เอส/ รุ่งสุริยา/ สลักจิต ดวงจันทร์/ที่เสียสละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้ และที่สำคัญ ทางคณะกรรมการต้องขอขอบคุณสมาชิกที่นำของมาแจกและมาช่วยงานสมาคมเช่น


1. ดร.ตรีรัตน์ ชูชม (แพท จิตรลดา โกมลมาลย์) นำหน้ากากอนามัย , เฟสชิล และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ชุด
2. คุณสนธยา ฟ้าจินดา นำฝรั่งกิมจูมาแจกเป็นจำนวนมาก
3. คุณสีไพร ไทยแท้ และทนายประยุทธ สุวรรณโณ บริจาคอาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดงาน
4. ทีมงานอ๊อด ชยากรณ์ และทีมงานบริการตัดผมฟรี
5. หน่วยวัดอุณหภูมิ ศูนย์รถพยาบาลไทยรีเฟอร์เซอร์วิส
6. สื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมทำข่าว และบันทึกภาพ
ทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพ และหากขาดตกบกพร่องประการใด ทางสมาคมฯ ขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้

ต่าย อินเตอร์ รายงาน

Related posts