จันทบุรี-บูรณาการเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมโรค ออกตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานบริการเน้นย้ำรักษาความสะอาด ระยะห่าง มีจุดตรวจคัดกรอง และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ (ชมคลิป)

จันทบุรี-บูรณาการเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมโรค ออกตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานบริการเน้นย้ำรักษาความสะอาด ระยะห่าง มีจุดตรวจคัดกรอง และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

 

 

ค่ำวันนี้ ( 1 ก.ค.63 ) นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้บูรณาการหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจติดตามสถานบันเทิงหลัง สบค.และจังหวัดจันทบุรีได้ผ่อนคลายระยะที่ 5 ให้เปิดบริการได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นย้ำพร้อมแจกคู่มือแก่ผู้ดูแลสถานประกอบการ มีจุดคัดกรอง เช็คแอพพลิเคชั่นอินไทยชนะ เว้นระยะห่างของโต๊ะ ซึ่งสถานบริการ

สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่อนผันให้เปิดดำเนินการได้โดยเปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันเดียวกัน และ งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นแต่ขณะรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ หรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะ เว้นระยะห่างระหว่างเวทีอย่างน้อน 2 เมตรหรือมีฉากกั้นทดแทน

ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดโดยคิดจำนวนผ็ใช้บริการตามขนาดพื้นที่เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น และมิให้มีการเต้น ส่วนอาบอบนวดนอกจากมาตรการดังกล่าว แล้วได้เน้นย้ำห้ามขายบริการ พนักงานบริการสามารถสวม Face Shield แทนหน้ากากอนามัยได้ โดยจังหวัดจันทบุรีจะบูรณาการหน่วยงานออกตรวจสถานบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในส่วนอาบอบนวดยังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมยังไม่เปิดให้บริการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts