ชลบุรี-สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่แจกข้าวกล้องและน้ำดื่มให้กับประชาชน ชาวชุมชนชมสำราญ (ชมคลิป)

ชลบุรี-สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่แจกข้าวกล้องและน้ำดื่มให้กับประชาชน ชาวชุมชนชมสำราญ

 

 

ที่ซอยชุมชนชมสำราญ อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี นำทีมงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่แจกข้าวกล้องให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้ไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ ถุงปันสุข มอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ”ธนารักษ์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”


โดยวันนี้ นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี นำทีมงานเจ้าหน้าที่มาแจกข้าวให้กับชาวบ้านที่ซอยชุมชนชมสำราญ อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี การแจกอาหารกล่องในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงน้ำใจของคนในสังคมแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความสุขที่ผู้ให้และผู้รับได้มีต่อกัน แม้ว่าจะเป็นเพียงอาหารกล่องเล็กๆ แต่สำหรับผู้รับ คือ สิ่งที่ช่วยให้สามารถดำรงชีพต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ได้ และกรมธนารักษ์สัญญาว่าจะยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนและมุ่งพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตลอดไป


****เสียงสัมภาษณ์นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี***

รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี

Related posts