เปิดแล้วเกาะทะลุประจวบคีรีขันธ์ ศรชล. บูรณาการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว

เปิดแล้วเกาะทะลุประจวบคีรีขันธ์ ศรชล. บูรณาการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว

 


เมื่อ 8 ก.ค.63 นาวาเอก ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบท่าเรือในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่


ท่าเรือไปเกาะทะลุ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแบบพักค้างแรมที่ เกาะทะลุ ซึ่งท่าเรือได้มีมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยว ในสถานการณ์ COVID-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด มีเจลแอลกอฮอล์ และมาตรการเว้นระยะห่างพร้อมทั้งมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ไปกับเรือ โดยให้สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่โดยสารไปกับเรือ


และที่ท่าเรือบ้านปากคลอง ซึ่งเดิมเป็นท่าเรือโดยสาร ที่จังหวัดจัดสร้างขึ้น ภายหลังถูกโอนให้ เทศบาลตำบลบาง สะพานน้อย เป็นผู้ดูแลและได้ขออนุญาตกรมเจ้าท่า เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เป็นท่าเทียบเรือประมงด้วย แต่ยังไม่ได้รับอนุ ญาต เนื่องจากต้องแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานให้ชัดเจน

โดยในระหว่างดำเนินการได้ขออนุญาตกรมประมงขึ้นทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ด้วย ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว และได้รับการตรวจประเมินจากกรมประมงเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้ดูแลให้ดำเนินการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน และขออนุญาตกรมเจ้าท่าให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือประมง ที่มาใช้บริการท่าเรือ


เกาะทะลุบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเกาะที่สวยงาม เดินทางประมาณ 30 นาที มีจุดให้ดำน้ำหลายจุดในความสวยงามที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเป็นแนวประการังน้ำตื้น ไม่ต้องดำลงไปก็เห็นตัวปลาแล้ว น้ำใสมากๆ


ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts