กองทัพเรือ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี แถลงข่าวการจัดกิจกรรม“สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” (ชมคลิป)

กองทัพเรือ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี แถลงข่าวการจัดกิจกรรม“สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” ยกให้สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบเป็นต้นแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal โดยมี ตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เป็นเครื่องยืนยันมาตราฐานความปลอดภัยจากโควิด19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งหลังจากจบการแถลงข่าว นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ให้กับหน่วยงานกองทัพเรือที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ โดยมีหน่วยงานราชการ นักเรียน และประชาชนในอำเภอสัตหีบ ร่วมการแถลงข่าว และร่วมทำกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมขาติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยที่ผ่านในช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของ โควิด 19 กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี และกลุ่ม 17 ประเทศพื้นที่เสี่ยง นับว่าเป็น State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทย โดยกองทัพเรือได้ดูแลคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเป็นอย่างดีเสมือนเป็นญาติพี่น้อง และไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ตามที่ทุกๆ ท่านได้รับทราบในสื่อต่างๆ จนถูกยกให้เป็นต้นแบบของ State Quarantine ในพื้นที่อื่น ๆ

ก่อนที่จะมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ของรัฐบาลที่เปิดให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้สามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับกองทัพเรือ ได้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ โดยร่วมกับศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ได้ลงไปในพื้นที่อำเภอสัตหีบ หาแนวทางในการสนับสนุนให้หน่วยงานของกองทัพเรือที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจในพื้นที่สัตหีบได้กลับฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนให้เปิดให้บริการ และการดำเนินการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด

กองทัพเรือได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 กลับมาอีกครั้ง และตอบรับตามนโยบาย “คนไทยเที่ยวไทย” ที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยให้กลับคืนมา จึงทำให้เกิดโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”เพื่อเป็นสร้างมาตราฐานการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

โดยเป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดชลบุรี ร่วมกันตรวจสอบทุกขั้นตอนของสถานที่ท่องเที่ยวที่กองทัพเรือรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอสัตหีบในการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นไปตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งนอกจากการตรวจสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือโดยศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ได้ให้หน่วยงานของกองทัพเรือที่รับผิดชอบสถานที่ในพื้นที่สัตหีบเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA (ชาร์) เป็นโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับคำแนะนำจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ในประเภทนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 สถานที่ ได้แก่
-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
-เกาะแสมสาร ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
-ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล
-หาดนางรำ – หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ

สัตหีบหลังจากได้เป็นต้นแบบ “State Quarantine” ของไทยแล้ว วันนี้สัตหีบจะก้าวเข้าสู่การเป็นต้นแบบ สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศหลังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้ชื่อ
“สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts