“เชียงราย”กองกำลังผาเมือง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2 ร่วมกับ อำเภอแม่สาย ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ตำรวจภูธรเชียงราย ผู้นำท้องถิ่น เพิ่มความเข้มข้นการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองชายแดนแม่สาย” (ชมคลิป)

“เชียงราย”กองกำลังผาเมือง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2 ร่วมกับ อำเภอแม่สาย ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ตำรวจภูธรเชียงราย ผู้นำท้องถิ่น เพิ่มความเข้มข้นการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองชายแดนแม่สาย”

 

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2 พร้อมด้วย พลตำตรวจตรี ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พันตำรวจเอก ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย นาย ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนอำเภอแม่สายจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019

ส่งผลกระทบให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศผ่านด่านพรมแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนประมาณกว่าสามพันคนและภายหลังจากที่มีการประกาศผ่านคลายมาตรการระยะที่5แรงงานต่างด้าวบางส่วนพยายามที่จะลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่ประเทศไทยทางด้านกองกำลังผาเมืองจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มมาตรการเข็มข้นได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการลาดตระเวณเฝ้าตรวจตราตามสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งได้ใช้อากาศไร้คนขับ(โดรน)บินลาดตระเวณเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติ

พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และติดตั้งรั้วลวดหนามในแหล่งล่อแหลมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทางธรรมชาติผู้สือข่าวรายงานต่อว่าตั้งแต่หว้งวันที่18เมษายน2563ที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมแรมงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจำนวน34ครั้งผู้ต้องหา125คนเป็นคนเมียนมา113คน คนลาว10คน คนจีน2คนซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สายในการคัดกลองก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายทั้งนี้กองกำลังผาเมืองจะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฎิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts