สระบุรี​/ จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 1 ในรอบ 6 เดือนจังหวัดสระบุรี​ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติด

สระบุรี​/ จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 1 ในรอบ 6 เดือนจังหวัดสระบุรี​ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติด

 


วันที่14กรกฎาคม​2563​ นายพีระพล​ ตัณฑะโอภาส​ ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานมีนายเรืองลักษณ์​ เรืองยังมี​ ป้องกันจังหวัดสระบุรีกล่าววัตถุประสงค์​ จากรัฐบาลมุ่งมั่นเน้นปัญหา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดจะที่ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบำบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเมื่อผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบำบัดแล้วสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติและไม่หวนกลับมาใช้ยาเสพติดอีกเลยโดยวิธีและขั้นตอนของกระบวนการบำบัดยาเสพติดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้เสพยาเสพติดโดยมีการบริหารงานต้องมีบูรณาการ ต้องมีแผนการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน


จังหวัดสระบุรีจึงเห็นความสำคัญและตระหนักดีในการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจึงจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตและร่างกายอารมณ์และแนวคิดในการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่หวนกลับไปยุ่งกับยาเสพติดในการอบรมครั้งนี้ใช้สถานที่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสระบุรีในค่ายทหารมณฑลทหารบกที่ 18มีวิทยากรครูจากมณฑลทหารบกที่ 18 ซึ่งในรอบ 6 เดือน​ จะนำผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหนองแซง​ อำเภอหนองโดน​ อำเภอดอนพุด​ และวังม่วงจำนวน 70 คนเข้ารับอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบำบัดรักษาฟื้นฟู ทั้งร่างกายและจิตใจและมีการฝึกอาชีพ ได้รับความรู้และความเข้าใจการเป็นพลเมืองที่ดี และร่วมเป็นแนวร่วม ให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังยาเสพติดอีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

Related posts