ผู้ว่าสงขลาเผย พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ที่”เห็นต่าง”กับ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ ผลักดันโดย ศอ.บต ตามนโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ผู้ว่าสงขลาเผย พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ที่”เห็นต่าง”กับ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ ผลักดันโดย ศอ.บต ตามนโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงการ ผลักดัน โครงการ เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เป็นผู้ขับเคลื่อนว่า การดำเนินการยังมีอีกหลายขั้นตอน ในขั้นตอนขณะนี้คือการ สร้างความรับรู้และความเข้าใจกับคนในพื้นที่ 3 ตำบลก่อน เพราะเป็นที่ตั้งของโครงการ ในส่วนของจังหวัดสงขลานั้น ได้พยายามขับเคลื่อนให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้เห็นต่าง ซึ่งไม่ว่าเขาจะรับฟังหรือไม่ก็ตาม เราจะไม่ทำให้เห็นว่าเขาถูกทอดทิ้ง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ส่วนที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้ให้มากที่สุด ส่วนเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นไม่ใช่ปัญหา


สำหรับขั้นตอนต่อไปคือเรื่องการปรับเปลี่ยนผังเมืองในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นเขตอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้น เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะมีขบวนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นขบวนการทางตรง ที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจังหวัดสงขลาคิดว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด อาจจะล่าช้าแต่ไม่สร้างความขัดแย้งเหมือนกับการใช้ทางลัด ที่กฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ แต่อาจจะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น
การพัฒนาเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น และอาจจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ,เทพา,สะบ้าย้อย และ นาทวี เพราะปัญหาการก่อความไม่สงบ เชื่อมโยงกับปัญหาอีกหลายๆมิติ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา ถ้าในพื้นที่มีการสร้างงาน คนในพื้นที่มีส่วนได้รับประโยชน์ จะทำให้ปัญหาการก่อความไม่สงบลดน้อยลงได้ด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts