ส่งต่อพลังบุญ “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” ครั้งที่ 10/226 จำนวน 500  ครอบครัว รวม 4,740 ครอบครัว :

ส่งต่อพลังบุญ “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” ครั้งที่ 10/226 จำนวน 500  ครอบครัว รวม 4,740 ครอบครัว :

กองบุญ “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานมูลนิธรรมดี ร่วมกับ พันเอก ประพนธ์ กิติญาณทรัพย์ (ที่ 3 จากขวา) รองเสนาธิการ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 1 พลเอก กสิน ทองโกมณ (ที่ 4 จากขวา) ผู้แทนกลุ่มเรารักกตัญญู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และชมรมผู้สื่อข่าวกลุ่มจริงใจสายบุญ ชมรมรักการทำบุญ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สโมสรไลออนส์กรุงเทพรัตนชาติ และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 จำนวน 500 ครอบครัว รวมที่แจกไปทั้งสิ้น 4,740 ครอบครัวทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งต่อพลังแห่งการให้ความปรารถนาดีและการแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก โควิด – 19 ในทุกภูมิภาคโดยมี นางพัก กุลเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นายสำเนาว์  ช้างมาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Related posts