ลำพูน – เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่ห้วยแม่ขนาด ปภ.ลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบ นอภ.แม่ทาบัญชาการ

ลำพูน – เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่ห้วยแม่ขนาด ปภ.ลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบ นอภ.แม่ทาบัญชาการ

 

นายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน (รกท.หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูน) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก ที่ห้วยแม่ขนาด บ้านปง ม.3 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน (พื้นที่เดิม) เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2563 เวลาประมาณ 21:30 น. และได้มอบหมายให้ หน.ฝ่ายป้องกันฯ เข้าในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและรายงานให้ทราบทุกระยะ นั้น

จากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ได้พบว่ามีเศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ เศษไม้ไผ่ เศษวัชพืช ได้ปิดกั้นบริเวณ สะพาน คสล. มีพื้นที่ กว้างประมาณ 15 เมตร ยาว 60 เมตร มีน้ำไหลข้ามถนนลาดยาง และมีดินโคลนไหลปิดทับถนน ทำให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก และน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ระยะทางประมาณ 250 เมตร

ในการนี้ สำนักงาน ปภ.จังหวัดลำพูน ได้ประสานขอรับการสนับสนุนอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน จาก สมาคมกู้ชีพกู้ภัยลำพูน จำนวน 2 ชุด เข้าร่วมอำนวยความสะดวกในการจราจรในเบื้องต้น และผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์และความไม่สะดวและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว..นายชาคร กล่าวในที่สุด

ต่อมา นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทาได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อบัญชาการและสั่งการให้เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ดำเนินการช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหา ตามอำนาจหน้าที่ สำหรับความเสียหายด้านอื่นๆ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯ จะดำเนินการสำรวจและรายงานผลให้ทราบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2563 เวลา 07:00 น. ที่สะพาน คสล. ยังมีเศษดินโคลนบนพื้นผิวสะพาน ถนนลาดยางสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอและเทศบาลฯ จะเร่งทำความสะอาดสะพานและถนน รวมทั้งกำจัดเศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ เศษไม้ไผ่ เศษวัชพืชที่ได้ปิดกั้นบริเวณ สะพาน คสล.ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด..


________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts