นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

วันนี้ (29 ก.ค. 63) ที่ฟาร์มโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 3 จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับทหาร ตำรวจ ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

รวมทั้งเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและต้องคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และเป็นการแสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ในการสร้างสรรค์ความดี ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม


โดยในพิธี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นกันเกรา และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 2,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts