เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมประชุมสัญจรชายแดน/ต้อนรับ รมต.พาณิชย์ เร่งเปิดด่านชายแดน อ.เชียงดาว-พม่า

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมประชุมสัญจรชายแดน/ต้อนรับ รมต.พาณิชย์ เร่งเปิดด่านชายแดน อ.เชียงดาว-พม่า

 


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการเปิด/ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอกและบ้านหลักแต่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมฯ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง , หัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 180 คน
หัวข้อการประชุมสรุปได้ดังนี้


1. ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดำเนินการในการปฏิบัติ หากพม่าพร้อมเปิดด่านก็สามารถเข้าปฏิบัติได้ภายใน 1 เดือน
2. ขอให้ฝ่ายความมั่นคง โดยกองทัพภาคที่ 3 ช่วยหารือกับฝ่ายมั่นคงของพม่าระหว่างฝ่ายความมั่นคงด้วยกัน เพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลพม่าได้เห็นชอบในการเปิดด่านด้วย
3. ขอให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศของพม่าในการประชุมโทรศัพท์ทางไกลร่วมกันในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ เพื่อหาแนวทางในการเปิดจุดผ่อนปรน


4.กระทรวงพาณิชย์ โดยรองนายกรัฐมนตรี จะไปหารือกับฑูตพม่าในการหาลู่ทางและส่งฑูตไทยในพม่าไปประสานกัน รวมทั้งภาคเอกชนได้ช่วยกันประสานหาช่องทางอีกทางหนึ่ง
ต่อจากนั้นในเวลา 14.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts