นครนายก พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลหลวงพ่อแก้วตา รุ่น 1 (ชมคลิป)

วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อแก้วตา รุ่น 1

 

ที่พระอุโบสถวัดวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เวลา 09.00 น.ของวันที 2 สิงหาคม 2563 วัดอุดมธานี จัดพิธีบวงสรวง ต่อมาเวลา 12.09 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นเวลา 13.09 น. เป็นพิธีพุทธาภิเษก (มหัทธโนฤกษ์) โดยมีพระมหาเถราจารย์นั่งปรกปลุกเสกอธิฐานจิต 11 รูป โดยมีท่านเจ้าคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานจุดเทียนชัย , พระราชสิทธิวราจารย์ หลวงพ่ออุดมทรัพย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ , พระมงคลสุทธิคุณ หลวงปู่ฟู เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเฉรา ผจล.วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นต้น

 


โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จำนวน 10 รูป วัตถุมงคลหลวงพ่อแก้วตา รุ่น 1 (2320-2563) อายุ 243 ปี มีพระบูชา 7 นิ้ว พระบูชา 9 นิ้ว เหรียญหลวงพ่อแก้วตา (รุ่นทีโอที ปันสุข) บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ประวัติหลวงพ่อแก้วตา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ มีอายุราว 243 ปี (พ.ศ.2320-2563) ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ลักษณะพระพุทธองค์ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองแสดงปางมารวิชัยพระพุทธองค์ลายดอกพิกุล ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว โดยมีประวัติความเป็นมาชาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาตั้งรกรากปี พ.ศ.2320 แม่แก้วตา ได้นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้มาด้วย

และมีจิตศรัทธาได้สร้างวัดขึ้น ชื่อว่าวัดแก้วตา จึงได้นำพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถปัจจุปันมีอุโบสถหลังเก่าเป็นหลักฐาน และมีแม่สาวหนู มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้น ชื่อว่า วัดอุดม อยู่ติดกัน จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2460 ได้รวมวัดแก้วตากับวัดอุดม เป็นวัดอุดมรัตนาวาส แล้วสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทรงให้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอุดมธานี และเมื่อปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดอุดมธานี ฐานะวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 และปัจจุบันมี พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน สาดอนบก น.ธ.เอก, ป.ธ. 4 ปบ.ส. , ปวส.) อายุ 53 ปี พรรษา 31 เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ.2557-ปัจจุปัน)

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts