จันทบุรี-เทศบาลตำบลวันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผ่อนคลายโควิด 19 สร้างระบบนิเวศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชมคลิป)

จันทบุรี-เทศบาลตำบลวันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผ่อนคลายโควิด 19 สร้างระบบนิเวศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ที่ ที่ทำการวิสาหกิจพัฒนาทรัพยากรชีวภาพของชุมชน บ้านวังหิน ม.4 ต.วันยาว อ.ขลุง จันทบุรี นายณัฐพงศ์ ศิริบูรณ์ นายอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พันจ่าเอกเมธรา พรตเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลวันยาว และผู้นำชุมชนตำบลวันยาว ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว ที่กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563

การจัดงานปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยวเที่ยววันยาว ครั้งนี้ เป็นมาตรการไทยเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลของชุมชนตำบลวันยาวขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจในชุมชนหลังผ่อนคลายโควิด 19 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการธนาคารปูม้า เปิดโอกาสให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมปลูกป่าชายเลน ปล่อยปู ล่องแพชมธรรมชาติป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุและชมวิถีชาวประมงพื้นบ้าน การเลี้ยงหอยนางรม รับประทานหอยนางรม 3 น้ำ สดๆ จากแหล่งเลี้ยงหอย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปขึ้นชื่อวิสาหกิจพัฒนาทรัพยากรชีวภาพของชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรูปสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมะปี๊ด


นายณัฐพงศ์ ศิริบูรณ์ นายอำเภอขลุง กล่าวว่า การจัดงานปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาวครั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของชุมชนได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี รวมถึงเรื่องความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ ส่วนเรื่องมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 จะทำตามขั้นตอนของการป้องกันและควบคุมตามที่ราชการกำหนด มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ร่วมงาน และต้องใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยทุกคน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts