ชลบุรี#Change chonburi จัดแรลลี่การกุศล บุกเมืองพัทยาหนุนค่าอาหารโรงเรียนและคนพิการ

ชลบุรี#Change chonburi จัดแรลลี่การกุศล บุกเมืองพัทยาหนุนค่าอาหารโรงเรียนและคนพิการ

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ.สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี นำโดย จิรวุฒิ สิงห์โตทอง ประธานกลุ่ม นำขบวนรถยนต์เฉียด100คัน เข้าสู่ อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ

เมื่อเวลา09:00 กลุ่ม change chonburi เข้าสู่โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน เขต บางละมุง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อต่อเติมอาคารเรียนทำรั้วโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

เมื่อเวลา11:00 กลุ่ม Change chonburi มุ่งเข้าสู่สำนักสงฆ์เย็นฤดี เขต.สัตหีบ มอบเงินช่วยเหลือชมรมผู้สูงอายุ สำนักสงฆ์เย็นฤดี มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหินวง และโรงเรียนวัดหนองจับเต่า

เมื่อเวลา 13:00 กลุ่ม Change chonburi มุ่งหน้าต่อ ไปยังมูลนิธิมหาไถ่พัทยา เขต.บางละมุง มอบเงินช่วยเหลือ มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มอบทุนอาหารกลางวันให้กับชุมชนป่าช้าจีน เขต1 โรงเรียนเมืองพัทยา4 เขต2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เขต3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส เขต4 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง เขต8 และมูลนิธิ swing เขต9

เมื่อเวลา 15:00 กลุ่ม change chonburi มุ่งสู่วัดประชุมคงคา (วัดโรงโป๊ะ) เขต.บางละมุง มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เขต5 และมอบทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านหนองเกตุใหญ่ เขต7

#ภาพ/ข่าว #สัมภาษณ์ บริบูรณ์ นภชนก เหมือนนามอญ รายงาน จากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 087-6142444..

Related posts