สมุทรปราการ-ดร.สาธิต รมช.สธ.เผย ! ถนนคนเดินเทศบาลแพรกษา ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ยกระดับความสะอาด ปลอดภัย Street Food Good Health (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-ดร.สาธิต รมช.สธ.เผย ! ถนนคนเดินเทศบาลแพรกษา ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ยกระดับความสะอาด ปลอดภัย Street Food Good Health

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ เขต2 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พร้อมทั้งมอบป้ายอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ บริเวณถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดยในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิธีครั้งนี้ ประกอบด้วยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

โดยมีคณะแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมือง สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ เขต 2 เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา โดยมีนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 


โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ และชมรมผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกาษา ได้ดำเนินการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายอาหาร ในบริเวณถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน (Clean Food Good Taste) และเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

1. การอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารของเทศบาลตำบลแพรกษา 2. การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 3. การตรวจยกระดับแผงจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) และ 4. การดำเนินนโยบายไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร(No Foam) ตลอดจนมาตรฐานการคุมเข้มเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข แบบ New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้า-ออก สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความสะอาด และปลอดภัยอีกทั้งถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษาแห่งนี้ ยังอยู่ในลำดับที่ 24 ของประเทศ ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎระเบียบของทางกระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย

ด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัย ผู้บริโภคควรซื้อจากร้านที่มีป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่งทั่วประเทศมีร้านอาหารและแผงลอยที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 147,676 ร้าน โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน 125,428 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 84.93 แบ่งเป็นร้านอาหาร จำนวน 45,710 ร้าน และแผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 79,012 แผง และได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีประเทศไปแล้ว จำนวน 24 จังหวัด อย่างไรก็ตามจะดำเนินการขยายพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดในปี พ.ศ.2564 ต่อไป

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts