กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 :

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 :

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับพระอาจารย์บุญธรรม สุทธิญาโน(พระครูบาโก) เจ้าอาวาสวัดเขาแจงเบง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว คุ้งกระเบนฯ  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน จำนวน 1,007,665 ตัว ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ 1,000,000 ตัว เต่าตนุ 5 ตัว ปูทะเล  7,588 ตัว และปูม้า 72 ตัว โดยมีนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูบาโก วัดเขาแจงเบง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Related posts