แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่พบปะพี่น้องไทยพุทธ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ควบคู่กับการรับรู้ ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่พบปะพี่น้องไทยพุทธ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ควบคู่กับการรับรู้ ป้อ…

Read More

กาฬสินธุ์ สงกรานต์วันครอบครัวเลี้ยงวิญญาณบรรพบุรุษวิถีภูไท

ชาวภูไทอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณี “เหยา” เลี้ยงทะหลา (มเหศักดิ์หลักเมือ…

Read More

ขอนแก่น สืบสานสงกรานต์อีสานดั้งเดิม วัดไชยศรี จัดพิธีเสียเคราะห์

ขอนแก่น สืบสานสงกรานต์อีสานดั้งเดิม วัดไชยศรี จัดพิธีเสียเคราะห์   เมื่อวันที่ 13 เม.…

Read More

แห่ไปทำบุญกราบไหว้ขอพรหลวงปู่สรวง วันสงกรานต์ คึกคัก เตือนให้เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (มีคลิป)

แห่ไปทำบุญกราบไหว้ขอพรหลวงปู่สรวง วันสงกรานต์ คึกคัก เตือนให้เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนาม…

Read More

ลำปาง-บรรยากาศพิธีเปิด “ข่วงแก้วเวียงละกอน” ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี 2564 แบบ New Normal เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม (ชมคลิป)

ลำปาง-บรรยากาศพิธีเปิด “ข่วงแก้วเวียงละกอน” ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปางประจ…

Read More

นครนายก – สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดนครนายก (ชมคลิป)

นครนายก – สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธ…

Read More

ชาวบ้านสาวะถี สืบสานประเพณีบุญสงกรานต์ สรงน้ำพระ เสียเคราะห์แบบอีสานดั้งเดิม ภายใต้วิถีใหม่ห่างไกลโควิด 19

ชาวบ้านในตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิม…

Read More

ปทุมธานี-ศิษย์ยานุศิษย์ประชาชนทำบุญประเพณีส่งเข้าแช่ เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

ปทุมธานี-ศิษย์ยานุศิษย์ประชาชนทำบุญประเพณีส่งเข้าแช่ เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ป…

Read More

สุรินทร์ อบต.ปราสาททนง จัดงานสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

สุรินทร์ อบต.ปราสาททนง จัดงานสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 วันที่ …

Read More

เทศกาลสงกรานต์สวนนงนุช น้องช้าง 3 คู่รดน้ำดำหัวแม่ช้าง (ชมคลิป)

เริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์ สวนนงนุชพัทยา นำน้องช้าง 3 คู่ รดน้ำดำหัวแม่ช้าง สืบสานประเพณีไทย …

Read More