ภูเก็ต – ต้อนรับ ผวจ. พร้อมแสดงความยินดี :

ภูเก็ต – ต้อนรับ ผวจ. พร้อมแสดงความยินดี : (20 มิ.ย. 2563) ดร.ประเสริฐ บุญมา นายกสมาคมศิษย…

Read More

ก.เกษตร – ซีพีเอฟ เดินหน้าอาหารมั่นคงต่อเนื่อง ส่งรถ Food Truck เสิร์ฟอาหารอุ่นร้อน ครั้งที่ 23 เติมอิ่มให้ชาวชุมชนใต้สะพานพระราม 8 บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 :

ก.เกษตร – ซีพีเอฟ เดินหน้าอาหารมั่นคงต่อเนื่อง ส่งรถ Food Truck เสิร์ฟอาหารอุ่นร้อน …

Read More