ชาวบ้านชุมชน ต่างๆ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกัน ทำจาด เตรียมร่วมขบวนแห่ ในวันสารทเดือน 10 ปี (ชมคลิป)

กระบี่-ชาวบ้านชุมชน ต่างๆ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกัน ทำ จาด เตรียมร่วมขบวนแห่ ใน…

Read More

อุบลราชธานี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานกองทุนในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน

อุบลราชธานี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงา…

Read More

ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ยืนหนึ่งแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia Pacific Robot Contest ระดับอาชีวศึกษา

นครนายก – ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ยืนหนึ่งแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ A…

Read More

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” (ชมคลิป)

เชียงใหม่ – กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 ระหว่างวัน…

Read More

วว. จับมือ 3 พันธมิตรรัฐ/เอกชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร พืชอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา ด้วย วทน. นำรายได้คืนสู่ชุมชน พัฒนาความร่วมมือการวิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนากำลังคน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

วว. จับมือ 3 พันธมิตรรัฐ/เอกชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร พืชอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา ด้วย ว…

Read More

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 เยี่ยมน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 พัน 1

นราธิวาส-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 เยี่ยมน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 …

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ” (ชมคลิป)

อยุธยา – เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัค…

Read More