กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแด่ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร และชุมชนคุณธรรมฯ บ้านช่องแสมสาร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงฯ

กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติแด่ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร และ…

Read More

ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.ลงสตูล ย้ำ ครู อาจารย์ ผู้นำ 36 เขตพื้นที่การศึกษา ช่วยสแกน “ครูอาจารย์ คนเก่า ครูจบใหม่ ”

สตูล ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.ลงสตูล ย้ำ ครู อาจารย์ ผู้นำ 36 เขตพื้นที่การศึกษา ช่วยสแกน “ครู…

Read More

เรือนจำจังหวัดสุโขทัยปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (ชมคลิป)

สุโขทัย-เรือนจำจังหวัดสุโขทัยปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและปล่อ…

Read More

กาฬสินธุ์-มอบใบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนาและความหวัง (ชมคลิป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์…

Read More

นายกไก่ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนการสร้างห้องสุขาให้วัดสุวรรณคีรี รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-นายกไก่ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนการสร้างห้องสุขาให้วัดสุวรรณคีรี รองรับผู้มา…

Read More

กกต.ลำพูน ประกาศเรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำพูน – กกต.ลำพูน ประกาศเรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาช…

Read More

ตักบาตรเทโวโรหนะวันออกพรรษาชาวไทยเวียง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป (ชมคลิป)

นครนายก – ตักบาตรเทโวโรหนะวันออกพรรษาชาวไทยเวียง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้ลูก…

Read More

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2

แม่ฮ่องสอน-เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครง…

Read More