อำเภอวังโป่งจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ทำความสะอาด เนื่องในวันมหิดล (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ – อำเภอวังโป่งจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ทำความสะอาด เนื่องในวันมหิดล

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ วัดเนินศรีโพธิ์ทอง หมู่ 16 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่งมาเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน มีนายสมเกียรติ แสงสีดา สาธารณสุขอำเภอวังโป่ง กล่าวรายงาน


โดยทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “ วันมหิดล” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งจิตอาสายังได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม


กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ณ วัดเนินศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 16 และหมู่ 8 ต.วังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยจิตอาสาพระราชทานจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนและบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม

ยุทธ ศรีทองสุข / เดชา มลามาตย์ ภาพข่าว

Related posts