โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ สาขาลำพูน จัดการประกวดเต้น “โตโยต้านครพิงค์ Cover Dance 2020”

ลำพูน – โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ สาขาลำพูน จัดการประกวดเต้น “โตโยต้านครพิงค์ Cover Dance 2020” ผลการแข่งขัน ทีม B-Garzy รับรางวัลชนะเลิศ

 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63. ระหว่างเวลา 13:30 น. – 16:30 น. บ.โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จก. สาขาลำพูน จัดการประกวดเต้น โตโยต้านครพิงค์ Cover Dance 2020 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอล์ เลขที่ 179/1 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 12 ทีม อายุของผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

กรรมการการตัดสิน ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. นายเมธีพัทธ์ การานา ผจก. Dance Fusion Show
2. น.ส.พิชยา สัตย์แสง รับออกแบบท่าเต้น และทำการแสดงให้ภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันครูขึ้นทะเบียนด้านการเต้นแจ๊ส จากสถาบัน Australasian Dance Association (ADA) ประเทศออสเตเลีย , ครูสอนเต้นสถาบัน Voice Studio , โรงเรียนลำพูนสอนบัลเลต์ , ครู Cover Dance โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
3. นายอัศชัย ไชยสุรินทร์ กรรมการผู้ตัดสินกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย และ ผจก.ฝ่ายการตลาดและการสร้างแบรนด์ บจก. โตโยต้า นครพิงค์เชียงใหม่

ผู้แข่งขันทุกทีม ต้องคิดรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Toyota ประกอบ Cover Dance โดยผลการตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด มีหลักการให้คะแนนที่ทางคณะกรรมการฯ จะยึดหลักในด้านทักษะการเต้น และความสมบูรณ์ของท่าเต้น , รูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Toyota , ความคิดสร้างสรรค์ , ความพร้อมเพียงและทีม , การแต่งกาย รวม 100 คะแนน

รางวัลในการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสดพร้อมของที่ระลึกจากทางบริษัทฯ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับบัตรกำนัล Cenpay พร้อมของที่ระลึกจากบริษัทฯ , รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับบัตรกำนัล Cenpay พร้อมของที่ระลึกจากบริษัทฯ

ผลการแข่งขัน
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม B-Garzy
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Bright AFS
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม โจวเฮ
รางวัลชมเชย มี 3 ทีม ได้แก่
ทีม The Limit(ed)
ทีม G-FLOW
ทีม Liona-girls

ทั้งนี้ โตโยต้านครพิงค์ Cover Dance 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ , ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ , ส่งเสริมให้เด็กและยาวชนมีใจรักในการเต้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งอบายมุข , ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการ Cover Dance ให้ก้าวไปสู่การแข่งในระดับต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

“Cover Dance” ความหมายคือ การเต้น Cover เป็นการนำเพลงและการเต้นของศิลปินที่ชื่นชอบมา Cover ใหม่ แต่ยังคงเดิมของเพลงและการเต้น การเต้นประเภทนี้เป็นการเต้น Hip Hop และ Pop pin(เป็นการผสมผสานท่าเต้นระหว่าง Funk Dance and Street Dance) ที่ต้องอาศัยการกระตุกกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อของอวัยวะส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน โดยผู้เต้นไม่ต้องคิดท่าเต้นเอง แต่ต้องทำให้เหมือนหรือคล้ายกับท่าเต้นของศิลปิน รวมทั้งการทำให้เหมือน หรือคล้ายกับตัวศิลปิน อาทิ ทรงผม การแต่งกาย เพื่อสื่อให้รู้ว่าเป็นศิลปินคนใด อาจมีการรีมิกซ์(การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ)เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดอรรถรสและความแปลกใหม่ แต่จะยังคงเดิมของต้นฉบับของศิลปินนั้นๆ..

____________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts