ปทุมธานี-2 คณะกรรมาธิการดูงานศูนย์วิจัยข้าวหวังเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผลิตข้าวเพื่อการส่งออก

ปทุมธานี-2 คณะกรรมาธิการดูงานศูนย์วิจัยข้าวหวังเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผลิตข้าวเพื่อการส่งออก

 


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมาธิการการ ได้เดินทางดูงานเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีการข้าว ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโดย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีการข้าว กล่าวว่า ในปีนี้ทางกรมการข้าวได้มีการรับรองพันธุ์ข้าวไปแล้ว 5 สายพันธุ์ อาทิ ข้าว กข.85.ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพื้นแข็งมีจุดเด่นคือให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ต้านทานเพี้ยกระโดดสีน้ำตาล ข้าว กข.87. เป็นพันธุ์ข้าวนุ่มซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

และยังให้ผลผลิตสูง ส่วนอีก 3 สายพันธุ์เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งการรับรองพันธุ์ของกรมการข้าว เป็นภารกิจส่วนหนึ่งของกรมการข้าว ที่เกี่ยวกับข้าว โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาการปลูกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว และการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนา

การรับรองพันธุ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ก่อนที่จะได้เป็นพันธุ์ใหม่ไปเผยแพร่ แนะนำให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูก เป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสนับสนุนสายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ที่มาจากแหล่งอื่นที่เสนอขอรับรองพันธ์ โดยมีการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และคำแนะนำสำหรับกรปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรที่จะปลูกสายพันธุ์นั้นต่อไป


นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีการข้าว ยังกล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ข้าวของไทยนั่นมีคุณภาพดีไม่เป็นสองรองชาติใด แต่ด้านราคาของข้าวไทยนั้น ยังถือว่าสูงกว่าคู่แข่งอยู่ เราจำเป็นต้องลดต้นทุนของเกษตรกรในการผลิตข้าว ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต และ จับกระแสความต้องการของตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการโดยไม่ให้คุณภาพของข้าวไทยลดลง

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts