ประชาชนจากหลายพื้นที่ ของจังหวัดชลบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมกันสวมเสื้อเหลือง ออกมาปกป้องสถาบัน (ชมคลิป)

ชลบุรี-ประชาชนจากหลายพื้นที่ ของจังหวัดชลบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมกันสวมเสื้อเหลือง ออกมาปกป้องสถาบัน

 

 

เมื่อเวลา 16.15 น.วันที่ 20 ตุลาคม ที่หน้าลานพระรูปเสด็จพ่อ ร.5 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้มีประชาชนในหลายพื้นที่ กว่า 1,000 คน ได้ร่วมตัวกัน โดยใส่เสื้อเหลืองและชูภาพพระบรมสาทิศลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งโบกธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติสีเหลือง เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

พร้อมมีการเปิดเผยว่า “ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่ยึดมั่นจิตใจของประชาชนชาวไทย เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย จึงเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนคนไทย ในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ

พวกเราชาวชลบุรี จึงขอให้รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางกฎหมาย กับผู้ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติไทย โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึก ความผูกพันภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยที่จะขอปกป้องรักษาถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเลือด เนื้อ และชีวิต ให้คงอยู่ควบคู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากนั้นร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และได้สลายตัว


ด้านนายวิชิต ชิตวิเศษ อดีตรองนายกเทศบาลเมืองบ้านสวน กล่าวว่า การรวมตัวของประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ครั้งนี้เนื่องจากประชาชนชาวไทยเป็นผู้ที่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีการกล่าวก้าวล่วงสถาบัน จึงได้ออกมาแสดงพลังปกป้องดังกล่าว

รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี 0855032477

Related posts