เพชรบูรณ์ เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยวาชนครั้งที่ 38 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

เพชรบูรณ์ เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยวาชนครั้งที่ 38 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

 

ที่สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชุมคณะกรรมการกีฬาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจพื้นที่ในการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

โดยก่อนหน้านี้ 10 กันยายน 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในการขอรับการเป็นเจ้าภาพ

ซึ่งในวันที่ 21-22 ตุลาคมนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาจากส่วนกลาง จะมาสำรวจความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ สนามแข่งขัน,ที่พักนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts