ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00 น. พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ให้ นางโพร แย้มศรี อยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 4 บ้านโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบัน นางโพร แย้มศรี มีอายุ 83 ปี เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิต และมีที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นครัวเรือนยากจน Family folder นางโพร แย้มศรี เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพ เนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน ละ 800 บาทและได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือน ละ 800 บาท รวม 1,600 บาทต่อเดือนและมีบุตรจำนวน 6 คนมีลูกชาย 5 คน ลูกสาว 1 คน ปัจจุบันอยู่อาศัยบ้านเลขที่ 92 กับลูกชาย 3 คน หลาน 1 คนร่วมกับนางโพร แย้มศรี เป็น 5 คน สืบเนื่องจากมีพยาบาลวิชาชีพด้านดูแลผู้ป่วยจิตเวช จากโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและพบนางโพร แย้มศรี อาศัยอยู่กับลูกชายที่ป่วยเป็นจิตเวช จึงได้สอบถามไปยังผู้นำหมู่บ้านว่ามีการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่า ได้ช่วยเหลือในด้านของสวัสดิการเช่นเงินผู้สูงอายุ โดยมอบให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลรับมอบอำนาจ รับถุงยังชีพจากหน่วยงานราชการมาโดยตลอด และได้ติดตามให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ การรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสำโรงโคกเพชร รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุผู้พิการ

ต่อมาพยาบาลวิชาชีพด้านดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ประสานไปยังสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ ให้กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจากผู้ใจบุญช่วยเหลือ นางโพร แย้มศรี เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ต่อมามีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 267,000 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อีกทั้ง ทางอำเภอเมืองสุรินทร์ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับบ้าน นางโพร แย้มศรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการ ทำบัตรผู้พิการให้กับ นางโพร แย้มศรี นายเปลือง เสียงวังเวง และ นายพานิช เสียงวังเวง บุตรชาย จำนวน 2 คน และมอบเช็คเงินสด จำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีพ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โดยนายกเหล่ากาชาดได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้ส่งกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 25 ดำเนินการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ของนางโพร แย้มศรี จนแล้วเสร็จ


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts