ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เน้นควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง

นราธิวาส-ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เน้นควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง

 

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจ ในพื้นที่ อ.ระแงะ,อ.เจาะไอร้อง,อ.สุไหงปาดี,อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ พร้อมทั้งให้นโยบายเน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และทำให้พื้นที่ให้ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้

โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมแรง ร่วมใจกันในการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางหลัก เส้นทางรอง ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ด้วยความละเอียด รอบคอบ และเน้นในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน ตรวจค้น อาวุธปืน วัตถุระเบิด สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อเหตุ เพิ่มความเข้มในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน

โดยเฉพาะสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงหรือจัดกิจกรรมรื่นเริง รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และมอบแนวทางการเฝ้าระวัง การสังเกตุการณ์

และการรักษาความปลอดภัย ให้แก่กำลังพลในด่านตรวจ จุดตรวจ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้พบปะเยี่ยมเยียน มอบความห่วงใย อีกทั้งได้มอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts