เพชรบูรณ์ สีสันข่าว เด็กนักเรียนโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ แต่งหน้าฮาโลวีน รับเทศกาลลอยกระทง (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ สีสันข่าว เด็กนักเรียนโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ แต่งหน้าฮาโลวีน รับเทศกาลลอยกระทง

 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้จัดงานวันลอยกระทง และ วันฮาโลวีน ขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้ความรู้และความสำคัญ ของวันดังกล่าว ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

โดยทางโรงเรียนฯ ได้จัดให้มีการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่การประกวดหนูน้อยนพมาศในระดับชั้นปฐมวัย ,การแสดงประกอบท่าทาง ,การแต่งชุดไทย , การแข่งขันประกวดกระทง และโดยเฉพาะ การประกวด Makeover-แต่งหน้าเอฟเฟคท์ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์เด็ด ที่นักเรียนแต่ละช่วงชั้น ได้ร่วมแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ ช่วยสร้างสีสัน และเรียกเสียงหัวเราะ อย่างสนุกสนาน


ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติและผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เปิดเผยว่า “เนื่องจากวันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันฮาโลวีน ทางโรงเรียนฯ จึงมีความคิดที่อยากจะจัดงานขึ้นพร้อมกัน โดยผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลตอบรับจากนักเรียนและคุณครูเป็นอย่างดี ที่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้ง นอกจากเด็กๆจะได้แสดงออกผ่านการร้อง เล่น เต้น รำ แล้วนั้น ยังได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติของวันลอยกระทง รวมไปถึงการได้แสดงฝีมือแต่งหน้าเอฟเฟคท์เป็นผีประเภทต่างๆ ซึ่งเด็กๆ ทุกคน สามารถทำออกมาได้ดี จริง ๆ

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts