สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย​จัดการแสดงความสามารถโชว์ศักยภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา​ ประจะปี​ 2563 ครั้งที่1

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย​จัดการแสดงความสามารถโชว์ศักยภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา​ ประจะปี​ 2563 ครั้งที่1

 

เมื่อเวลา 09:30 น ของวันที่​ ​31 ตุลวคม​ 2536 ที่โรงแรมพัทยา​ ดิสคอฟเวอร์รี่​ บีช​ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย​จัดการแสดงความสามารถโชว์ศักยภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา​ ประจะปี​ 2563 ครั่งทีา1​โดยนางสาวศศิกมล เลี่ยมรักษ์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี, นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี,

นางสาววรรณา สายรัตน์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, นางสาวอลิสรา ใจเพชร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี, นางสาวลัดดาวัลย์ สันเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี, และ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา​แห่ง ประเทศไทย

เนื่องด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนและผู้บกพร่องทางสติปัญญาเพื่อมอบโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวระดับตำบ อำเภอและจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญ ที่มีความสามารถความถนัดด้านการแสดงด้านดนตรีนาฏศิลป์และการร้องเพลงให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง และเป็นการค้นหา ผู้พิการทางสติปัญญาที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสได้ร่วมการแข่งขันการคัดเลือกความสามารถรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการแสดงออกในที่สาธารณะ

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา​แห่ง ประเทศไทย​ กล่าว เนื่องจากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นโครงการหนึ่งซึ่งพยายามจะพัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่ค่อยได้รักโอกาส​ทางสังคมจึงพยายามยกระดับเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการแสดงออกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทยมีกิจกรรมพื้นบ้านอยากให้น้องได้มีความสุขและโชว์ศักยภาพให้สังคมเห็นเพื่อเปลี่ยนทัศนคติทางสังคมให้น้องๆผู้พิการมีบกพร่องทางสติปัญญาได้อยู่ร่วมกับสังคมได้และมีชีวิตอยู่กับคนทั่วไปได้

การแสดงในวันนี้ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยเริ่มจากมีการแข่งขันระดับตำบลระดับอำเภอของตนและในวันนี้ก็ได้มีผู้เข้ารอบทั่วประเทศ และกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกัลป์​​ หงษ์รัตนากรณ์​ ผู้กำกับโฆษณาและภาพยนตร์มือหนึ่งของไทย, นายปุย​ สุรชัย​ แสงสุสวรรณ​ ช่างภาพแฟชั่นมือหนึ่งของไทยและนางสาวเนิส ดุสิตา​ ทิพโกมุก​ รองอันดับ​2มิสไทยแลนด์เวิลด์​ 2019 เข้ามาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแสดงของน้องๆอีกด้วย

 

นางสาวเนิส ดุสิตา​ ทิพโกมุก​ รองอันดับ​2มิสไทยแลนด์เวิลด์​ 2019​ กล่าว,ขอเป็นกำลังให้ผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานที่เป็นผู้พิการทางสติปัญญา ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะให้ลูกหลานได้มีเวทีด้านแสดงมีความสามารถด้านการแสดงออกขอแค่ให้ผู้ปกครองได้เปิดใจอยากให้ผู้ปกครองทุกคนส่งเสริมผู้พิการทางสติปัญญา​เพราะได้มีองค์กร​หลายๆองค์กร​ค่อยส่งเสริมอยู่แล้ว…

ภาพข่าว/ สมชาย​ โคตล่ามแขก​ /ผู้​สื่อข่าวรายงาน

Related posts