พุทธศาสนิกชน สาธุชน ญาติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียริ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง อ.นายายอาม จ.จันทบุรีรวมแสดงพลังปกป้องสถาบัน และทอดกฐินประจำปี

จันทบุรี-พุทธศาสนิกชน สาธุชน ญาติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียริ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง อ.นายายอาม จ.จันทบุรีรวมแสดงพลังปกป้องสถาบัน และทอดกฐินประจำปี

 

วันนี้ ( 31 ต.ค.63 ) ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียริ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองสง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี พุทธศาสนิกชน สาธุชน ญาติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรม เขาดินหนองแสงที่มาร่วมงานทอดกฐินประจำปี 2563 และทอดผ้าป่าหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินมอบให้แก่โรงเรียน 99 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรีประมาณ 800 คน ได้ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลิง แสดงพลังปกป้องสถาบัน สำนึกในความกตัญญู กตเวทิตาคุณ ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดยนายสุชาติ ชวางกูร ศิลปินนักร้องได้นำผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงเพื่อแสดงจุดยืนสำนึกในสถาบันหลักของชาติ รวม 5 เพลง ประกอบด้วย เพลงต้นไม้ของพ่อ/ ความฝันอันสูงสุด / คนดีไม่มีวันตาย / พระราชาในนิทาน และ เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ร่วมพิธีทอดกฐินได้นำความรู้ ข้อมูลความสำคัญของสถาบันไปขยายผลบอกลูก – หลานได้เข้าใจและตระหนักถึงสถาบันหลักของชาติที่มีความสำคัญมาแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นที่คนไทยทุกคนต้องสำนึก และมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน ไม่รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนอันจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติ ธำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตยแบบไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หลังจากนั้นได้ร่วมกันถวายผ้ากฐินสามัคคี แด่พระอาจารย์มานพ อุปสโม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ เป็นทุนในการปรับปรุงอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ/ ศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อการศึกษาพระอภิธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ / หอพระไตรปิฎกทรงแปดเหลี่ยม / กุฏิสำหรับผู้เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน / และโรงครัว ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ สวยงามสืบทอดพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มียอดกฐินสามัคคี มหากุศลปี และ ทอดผ้าป่าหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินมอบให้แก่โรงเรียน 99 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรีรวม 2,290,020 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts