โค้งสุดท้ายการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อด.และ นายก อบจ.อด. :

โค้งสุดท้ายการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อด.และ นายก อบจ.อด. :

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ สารบรรณ กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อด.และ นายก อบจ.อด. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สรุปยอดผู้สมัครจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร มีผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบจ.อด.จำนวน 216 คน มีผู้สมัครตำแหน่ง นายกอบจ.อด.จำนวน 7 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 223 คน

Related posts