เพชรบูรณ์-‘โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงเปิดเรียนวันแรก’ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-‘โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงเปิดเรียนวันแรก’

 

 

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดง ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนมาเข้าเรียนทั้งสิ้น 67 คน
📍วัตถุประสงค์


1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านกาย ใจ สังคมและสติปัญญา
3. เพื่อเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
4. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดตลอดไป


ทางด้านนายภาคภูมิ ศรีสมวงค์ นายกเทศบาลตำบลท้ายดง ได้กล่าวต้อนรับ’รู้สึกดีใจที่ได้มาพบนักเรียนผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เราต้องระมัดระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในช่วงที่ผ่านมา หวังว่านักเรียนผู้สูงอายุทุกคนจะได้มีความสุขสนุกสนานในการเรียน สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป


นางณัฐธยาน์ จันพินิจ.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการปลัดเทศบาลตำบลท้ายดงได้บอกว่า ‘หลักสูตรในปีนี้จะเน้นเรื่องการทำให้นักเรียนผู้สูงอายุมีความสุข โดยจะมีวิทยากรครูอาสาจากของเทศบาลเอง,,จากหน่วยงานต่างๆรวมถึงครูอาสาจากบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ที่จะมาช่วยกันดูแลนักเรียน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการปฐมนิเทศและการต้อนรับน้องใหม่ เป็นการสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขและความสามัคคีให้กับนักเรียน’

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว

Related posts