พ่อเมืองนนทบุรี​ เปิดห้องทำงานให้การต้อนรับ คณะทำงาน​ด้านการเมืองภาคประชาชนประจำจังหวัดนนทบุรี รับนโยบาย​การทำงานร่วม :

พ่อเมืองนนทบุรี​ เปิดห้องทำงานให้การต้อนรับ คณะทำงาน​ด้านการเมืองภาคประชาชนประจำจังหวัดนนทบุรี รับนโยบาย​การทำงานร่วม :

วันนี้ (10​พ.ย.63 ) ​เวลา​11.00​น. ​ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายเกียรติภัส​ จำปาทองวิรัตน์​ ประธานที่ปรึกษา และนายวิษณุ​ สนอง​เกียรติ ประธานคณะทำงาน​ได้นำคณะที่ปรึกษา ​และคณะทำงาน​ด้านการเมืองภาคประชาชนประจำจังหวัดนนทบุรี​ เข้าพบ นายสุจินต์​ ไชยชุมศักดิ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี​ เพื่อสอดรับนโยบาย​การทำงานร่วมกับคณะทำงาน​ด้านการเมืองภาคประชาชนประจำจังหวัดนนทบุรี

โดย นายสุจินต์​ ไชยชุมศักดิ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานเป็นอย่างดียิ่ง​พร้อมกับนำเสนอการทำงานของจังหวัดตามนโยบายแต่ละด้านให้ได้รับทราบ​ และทางคณะทำงาน​ด้านการเมืองภาคประชาชนฯ พร้อมทำงานเพื่อให้สอดคล้อง ควบคู่ไปกับทางจังหวัด

นายสุจินต์ กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ป้องกันน้ำท่วม และแหล่งน้ำสำรอง ส่งเสริมเศรษฐกิจ นนทบุรีการันตี ท่องเที่ยวชุมชน เศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต เน้นหลักในความมั่นคงในการพัฒนาเมือง ให้สังคมมีความปรองดองความสามัคคี ชุมชนเมืองมีความปลอดภัย และทรัพย์สิน ป้องกันการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยการสนับสนุนงบประมาณ ซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ การเตรียมนำน้ำสำรองเพื่อป้องกันภัยแล้ง การสร้างแนวป้องกันตลิ่ง การสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร เช่นส่งเสริมชองทางการจัดงานประจำปี ส่งเสริมเศรษฐกิจ เช่น น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี และพัฒนาสถานที่ราชการ ให้รองรับการเติบโตของเมือง เป็นต้น ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นี้ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน

 

Related posts