กกต.จ.สระบุรี/อบรม ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่ผู้สมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ชมคลิป)

สระบุรี-กกต.จ.สระบุรี/อบรม ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่ผู้สมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

 

วันที่10พฤศจิกายน​ ​2563​ ที่ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พันตำรวจตรีอุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ลงเข้ารับสมัครเลือกตั้งพร้อมตัวแทนเข้าร่วมรับฟังพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายธรรมภณ จิรธรรมประดับ พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ นายธนาพล จีรเตชภัทร์ และนายวิชา อยู่หลำ เข้าร่วมชี้แจงและสังเกตุการณ์


พันตำรวจตรีอุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการเลือกตั้ง เข้าใจกับกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้ง เพื่อที่จะไม่มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน และขอให้หาเสียงอย่างใสสะอาด สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ไม่กระทำการทุจริตในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ รวมทั้งต้องยอมรับผลการเลือกตั้งรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และฝากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมกันเลือกผู้แทนของเราเข้าไปทำหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป


สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนั้น มีได้จำนวน 1 คน ใช้เขตเลือกตั้ง จ.สระบุรี เป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดให้มีจำนวนเขตละ 1 คน มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเขต จำนวน 30 เขต ในทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี โดย อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 5 เขต อำเภอแก่งคอย 5 เขต อำเภอพระพุทธบาทจำนวน 3 เขต อำเภอหนองแค จำนวน 4 เขต อำเภอบ้านหมอ จำนวน 2 เขต อำเภอมวกเหล็กจำนวน 2 เขต อำเภอวิหารแดง จำนวน 2 เขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 เขต อำเภอดอนพุด อำเภอเสาไห้ อำเภอวังม่วง อำเภอหนองแซง อำเภอหนองโดน จำนวนอำเภอละ 1 เขต สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีจำนวนผู้สมัคร 8 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัครรวม 191 คน

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

Related posts